2019 Fees

January 15, 2019
A SHORT COURSE PROGRAM
   Classes  Instructor  Meeting Fees
 1    KIDS  ESL & UK Native  24 Lessons  Rp   1,575,000,-
 2    TEENS  ESL & UK Native  24 Lessons  Rp   1,750,000,-
 3    ADULTS  ESL & UK Native  24 Lessons  Rp   1,825,000,-
 4    IELTS / TOEFL Prep.  ESL & UK Native  28 Lessons  Rp   2,300,000,-

 

B LONG TERM – ONE YEAR PROGRAM
   Classes  Instructor Meeting Monthly Fees
 1    KIDS  ESL & UK Native 2 Times a week  Rp   400,000,-
 2    TEENS  ESL & UK Native 2 Times a week  Rp   515,000,-
 3    IELTS / TOEFL Prep.  ESL & UK Native 2 Times a week  Rp   650,000,-

 

C KOREAN – COURSE
   Level  Instructor  Meeting Fees
1  Beginner  KSL 24 Lessons  Rp   2,150,000,-
2  Elementary 1, 2  KSL 24 Lessons  Rp   2,225,000,-
3  Intermediate  KSL & KOREAN 24 Lessons  Rp   2,575,000,-

 

D JAPANESE – COURSE
   Level  Instructor  Meeting Fees
1  Beginner  JSL 24 Lessons  Rp   1,875,000,-
2  Elementary 1, 2  JSL 24 Lessons  Rp   1,950,000,-
3  Intermediate  JSL & JAPANESE 24 Lessons  Rp   2,325,000,-